เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

posted on 27 Dec 2010 16:21 by donttouch
ไม่ชอบเลยนะ การที่รู้ตารางงานแล้ว
แล้วอยู่ๆ ก็เปลี่ยน
อยากทำงานที่มันแน่นอน รู้ว่าพุ่งนี้ ทำอะไร เส็ดกี่โมง เห้อ

Comment

Comment:

Tweet